fbpx

הצהרות הון לעצמאים

פעמים רבות אנו נדרשים להסביר לבעל עסק מהי הצהרת הון ומדוע בכלל מס הכנסה שולח דרישה לדוח זה, הרי בעל העסק מגיש מידי שנה דוח שנתי המפרט את כל הכנסותיו והכנסות בן/ת הזוג. 

פתיחת תיק במס הכנסה

ללא כל קשר לגודל העסק ולמס' המועסקים, אתה יכול לצפות לדרישה להצהרת הון שתגיע תוך 12-24 חודשים. טופס הצהרת הון נשלח אליך על ידי פקיד השומה בתוקף סמכותו עפ"י סעיף 135(1) לפקודת מס הכנסה) ומטרתו לסייע באימות נכסיך. מאחר ועובדה זו ידועה מכאן והלאה מומלץ לתעד מסמכים מהותיים הקשורים למצב הפיננסי העסקי והפרטי ובדגש על הפרטי מאחר וכל מה שקשור לעסק מדווח ומתועד בשוטף.

דוח הצהרת הון

הדוח אמור לשקף בסופו של דבר את ההון נטו של בעל העסק. ההון נטו הינו סך הנכסים בניכוי סך ההתחייבויות. הסמכות לדרוש הצהרת הון הוענקה בפקודת מס הכנסה ועקרונית ניתן לדרוש מכל אזרח במדינה הגשה של דוח הצהרת הון.

דוח הצהרת הון כולל הנכסים של:

  • הנישום.
  • בן/ת זוג – נשואים או מנהלים יחד משק בית משותף.
  • ילדים מתחת לגיל 18.
  • נכסים בנאמנות של כל אחד מהנ"ל.

הצהרת הון מבוססת על מידע ממקורות שונים על נכסים בערך נומינלי וערכי עלות בלבד, ואינם כוללים שערוכים למיניהם ושווי שוק של פריטים אחרים.

לפגישת ייעוץ ללא עלות

למשרדינו ניסיון של שנים רבות בתחום הנהלת חשבונות.

אנו מזמינים אתכם לפגישת ייעוץ ללא עלות, התקשרו עוד היום

דילוג לתוכן