fbpx

חשבות שכר עצמאים

חשבות שכר עצמאים

בעת כניסתו של תיקון 24 לתוקף חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה. החוק נועד לחזק ולהרתיע את המעסיקים על מנת לשמור על חוקי ודיני העבודה, כך שבסופו של דבר העובדים יקבלו את המגיע להם לפחות על פי חוקי המגן (הזכויות הבסיסיות).

קיימת חשיבות מכרעת לא רק בכל הקשור לתשלומי השכר לעצמאים, אלא גם לצורת ניהול הרישומים הנלווים לאופן העסקתם גם בהיבט הטכני גרידא. מעסיק אשר לא יעמוד בקנה אחד עם החוק ודיני העבודה צפוי לסנקציות כספיות הן במישור הפלילי והן במישור האזרחי. מדובר בקנסות לא פרופורציונליים המועברים לקופת המדינה, אשר מלבדם יש את התשלומים לעובד בהתאם לזכויות שלא ניתנו.

החוק מעניק הגנה למעסיק מפני אחריות המוטלת עליו במידה וינקוט במספר אמצעים על מנת לצמצם ואף למנוע פגיעה בזכויות העובדים וכוללים בין היתר:

  • הסתמכות על בדיקות שכר שנערכו על ידי בודק מוסמך (נכון להיום רואה חשבון).
  • התאמות הסכמים להוראות חוק מעודכנות.
  • נקיטת אמצעים למניעת פגיעה בזכויות העובדים.

לנו הניסיון וההתמחות במשך השנים בביקורת שכר הנכללים במסגרת ביקורת פנימית במגוון חברות ואף חברות ציבוריות וגופים מוסדיים וכו'.

שירותי המשרד בבדיקת השכר כוללים בין היתר:

  • ביקורת שוטפת.
  • ביקורת תקופתית.
  • סקירת הסכמי עבודה מול תלושי השכר ודרישות החוק.
  • עיצוב בקרות למניעה וצמצום הפרות בתחום השכר.

לפגישת ייעוץ ללא עלות

למשרדינו ניסיון של שנים רבות בתחום הנהלת חשבונות.

אנו מזמינים אתכם לפגישת ייעוץ ללא עלות, התקשרו עוד היום

דילוג לתוכן