fbpx

עריכת דוחות אישיים

מתי יש צורך בהגשת דו"ח שנתי לעצמאים

החוק מחייב כל אדם בהגשת דו"ח שנתי למס הכנסה כאשר הכנסתם משכר עבודה עולה על כ- 650 אלף ש"ח לשנה, נכון לשנת 2020. במרבית המקרים, מס הכנסה עצמו מודיע לשכיר אודות פתיחת תיק, על חבותו במילוי דו"ח שנתי לשנת המס הנוכחית וגם ל- 4 עד 5 שנים אחורנית. מעבר לכך, הגשת דו"ח שנתי לשכירים נחוצה במקרים בהם השכיר זכאי לקבל החזרי מס, וזאת עד 6 שנים אחורנית.

סיוע מקצועי בהגשת דו"ח שנתי לעצמאים

ערכיה, מילוי והגשה של דו"ח שנתי לעצמאים יתגלה עד מהרה כמלאכה סבוכה ומייגעת, הגוזלת הרבה זמן ואנרגיה. מעבר לכך, במקרים רבים דו"ח שנתי לעצמאי הנערך בעזרת רואה חשבון מקצועי ומנוסה כמשרד אידו חשבונאות ופיננסים, מוביל לקבלת החזרי מס וזאת בזכות ניסיוננו ומיומנותנו הרבה בתחום המיסוי והחזרי המס לעצמאיים כאחד. כל לקוח של משרדנו זוכה ליחס ולליווי אישי לאורך כל הליך המתבקש, כולל בחינה מדוקדקת של הכנסות והוצאות בשנים האחרונות. הבחינה מתייחסת לכל ניכוי מס שבוצע לאורך השנים, לרבות הכנסות ממקורות אחרים, כגון: הפסדים או רווחים בשוק ההון, תשלום מס שבח.

שירות עריכת דוחות תקופתיים

כחלק מהשירותים השוטפים שמשרדנו מספק ללקוחותיו אנו מבצעים במהלך השנה עריכת דוחות תקופתיים ללקוחות המשרד על מנת לבחון את נושא המיסוי והתוצאות העסקיות שלהם ולברר היכן יש לבצע שינוי וכיצד ניתן להתייעל. המטרה בעריכת דוחות תקופתיים של רווח והפסד היא לבחון את רווחיות העסק או החברה, להתאים את תשלומי המס ותזרים המזומנים לביצועים בפועל, לבחון את תשלומי המס לקביעת מקדמות ועוד.

דוחות תקופתיים שוטפים

במשרדנו, אידו חשבונאות ופיננסים אנו מספקים שירות עריכת דוחות תקופתיים כחלק מהשירותים השוטפים וגם ללא דרישה מפורטת. אנו מתייחסים בדוח להוצאות השוטפות, הוצאות השכר, ורווח הגולמי ולעלויות התפעול ומשווים את הנתונים בדוחות לאלו הקיימים לצורך ביצוע בקרה. לאחר עריכת דוחות תקופתיים אנו מנתחים את הנתונים והתוצאות ומפיקים דוח המלצות לשינויים נדרשים בתשלומי המקדמות ובהתנהלות הכללית.

לפגישת ייעוץ ללא עלות

למשרדינו ניסיון של שנים רבות בתחום הנהלת חשבונות.

אנו מזמינים אתכם לפגישת ייעוץ ללא עלות, התקשרו עוד היום

דילוג לתוכן